വീട്ടുപണി എളുപ്പമാക്കുവാൻ ഇതിലും നല്ല മാർഗ്ഗങ്ങൾ വേറെയില്ല.

നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കളയുന്ന പലതരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇതിനായി നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന ചില മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇറച്ചി കഴുകി വെള്ളം കളയുകയാണ് പതിവ് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്.

   

നമുക്ക് ചെടികളിലെ മൂഡിൽ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ചെടികളിൽ മുരടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചെടികളാണ് എങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുവാൻ ആയിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇറച്ചി കഴുകി വെള്ളം കളയാതെ ചെടികളിലേക്ക് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെടികളിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കുവാനും അതുപോലെതന്നെ ചെടികളുടെ വളർച്ച വലുതാകുവാനും സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.

അടുക്കളയിൽ ഇറച്ചി കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ വയ്ക്കാറില്ല കുറച്ചു നമ്മൾ കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാറുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ഇറച്ചി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡയറക്ട് ആയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കരുത് ഇത് വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കുക.

ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് അടച്ച് വേണം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കുവാൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇറച്ചിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒരിക്കലും മാറുകയില്ല ഇതുപോലെതന്നെ മീനും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടിപ്പുകൾ കുറച്ചു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക വീഡിയോ കാണുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ഉണ്ട്.