വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഏതു മീനും ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിനുള്ള കിടിലൻ എളുപ്പവഴി…

വീട്ടമ്മമാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ kink ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക വീട്ടമ്മമാരും ജോലി വളരെ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി റൈസ് കുക്കറിൽ ചോറ് വേവിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ചോറ് വേവിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം കോളേജിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ കുഴച്ചിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു മാർഗം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

   

ഇത്തരത്തിൽ ചോറ് ഊറ്റാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് അല്പം പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഊറ്റിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുഴച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കാതെ നല്ലചോറ് ലഭിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും.അതുപോലെതന്നെ മീനും മറ്റും ചെതമ്പലുകളയുന്നതിന് അമ്മമാർക്ക് വളരെയധികം പ്രയാസമുണ്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ആളെ പോലെയുള്ള മീനുകളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.

ആദ്യത്തെ മാർഗ്ഗമെന്നത് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇരുമ്പിന്റെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കളയാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ മീൻ ചിദംബൽ കളയുന്നതിന് ഒരു സ്ക്രബർ മാറ്റിവെച്ച് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇരുമ്പിന്റെ സ്ക്രബർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിതമ്പൽ നീക്കി കളയാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.

അതുപോലെതന്നെ ചിതമ്പല എന്നതിനെ വളരെയധികം ഉത്തമമായ ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് വട്ടത്തിലുള്ള ചീർപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചെതുമ്പൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ചിതമ്പൽ നീക്കുക ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയതായിരിക്കുന്ന അതുപോലെതന്നെ ഇത് ഈ ഉപയോഗത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതും ആയിരിക്കണം. ഇത്ര മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചിതമ്പലും മറ്റും കളയുന്നതിന് വളരെയധികം സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും .തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.