കുംഭം മാസത്തിൽ ഈ വഴിപാട് ചെയ്താൽ വളരെയധികം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാം..

ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മറ്റൊരു കുംഭമാസം കൂടി കടന്നു വരികയാണ്. സർവ്വ ഐശ്വര്യം തുളുമ്പുന്ന കുംഭ പുലരിയാണ് മറ്റന്നാൾ ബുധനാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത്.കാഴ്ച കുംഭം ഒന്നാം തീയതിയാണ് ദേവി പ്രീതിക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ദേവി ചൈതന്യം ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന മാസമാണ് ഈ പറയുന്ന കുംഭമാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈയൊരു കുംഭമാസത്തിൽ നമ്മൾ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട വഴിപാടിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്.

   

നിങ്ങൾ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വഴിപാട് നടത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളും തീരും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വന്ന് നിറയുന്നതായിരിക്കും. സകല ദുഃഖനിവാരണത്തിന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആ കുംഭമാസത്തിലെ വഴിപാടാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.

ഏറ്റവും നല്ല മാസങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കുംഭമാസം എന്ന് പറയുന്നത് കുംഭ ഭരണി ഒക്കെ കടന്നുവരുന്ന ദേവി ചൈതന്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ദിവസമാണ് കുമ്പമാസത്തിലെ ദിവസങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും കുടുംബത്തിലെ കുമ്പമാസം ഒന്നാം തീയതി കുംഭത്തിലെ പൗർണമി കുടുംബത്തിലെ ഭരണി കുംഭത്തിലെ ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചകളും.

കുടുംബത്തിലെ ചൊവ്വാഴ്ചകളും ഇതെല്ലാം വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള ദേവീക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒക്കെ വളരെ വിശേഷമായിട്ട് കൊണ്ടാടുന്ന ദിവസങ്ങളാണ്. മനസ്സിലുള്ള സങ്കടങ്ങൾ ഒഴിയും അമ്മയുടെ അമ്മ മഹാമായ സർവശക്തൻ തമ്പുരാട്ടി ആധിപരാശക്തിയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ക്ഷേത്രങ്ങളും ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രങ്ങളുമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.