കുഴയ്ക്കാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ രുചികരമായ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ…

വളരെയധികം രുചികരമായ പത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും എന്നാൽ അതിനെ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണമെന്നില്ല എന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പത്തിരി വളരെയധികം രുചിയോടു കൂടി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പത്തിരിപ്പൊടി.

   

അല്ലെങ്കിൽ കുഴക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനായി ഒരു പാനിൽ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള പൊടിയെടുക്കുക അതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിനു ശേഷം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കട്ട്‌ ഇല്ലാതെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക.

നല്ലതുപോലെ കുറുകി നമുക്ക് പത്തിരിയുടെ കുഴയ്ക്കുന്ന പാകത്തിന് ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇനി പത്തിരി കുഴക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഇനി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എന്തിനുവേണ്ടി നല്ല രണ്ട് കവർ എടുക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ട് കവറിന്റെയും ഓരോ സൈഡിലും നല്ലതുപോലെ എണ്ണ പുരട്ടുക ഇനി നമുക്ക് എത്ര വലുപ്പത്തിലുള്ള പത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ.

അത്രയും വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോളുകൾ നടുക്കിലേക്ക് വെച്ചുകൊടുക്കുക അതിനുമുകളിൽ മറ്റൊരു കവർ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് അമർത്തിക്കൊടുക്കുക എങ്ങനെ അമൃതി കൊടുക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് വലിപ്പത്തിലുള്ള പത്തിരി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് പാനൽ ഇട്ടേ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയെടുക്കുന്ന പത്തിരി വളരെയധികം രുചികരം ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാനും സാധിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.