സ്ഥിരമായി ഗ്യാസ്ട്രബിൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകൾ ആണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക 👌

വയറു വീർത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയുന്നതായിരിക്കും വയർ ഗ്യാസ്ട്രബിൾ കൊണ്ടാണോ വയറു വീർത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഗ്യാസ്ട്രബിളിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് വയറു വീർത്തിരിക്കുന്നത് ആയിട്ട് പറയപ്പെടാറുള്ളത് കൂടാതെ പുളിച്ചുതികട്ടൽ പുകച്ചിൽ ഏമ്പക്കം വിടൽ വയറുവേദന നെഞ്ചുവേദന നെഞ്ചിൽ എരിച്ചിൽ എന്നിങ്ങനെ പല ലക്ഷണങ്ങളും ഗ്യാസ്ട്രബിൾ മൂലം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

   

ചില ആളുകൾക്ക് വയറിൽ ഭക്ഷണം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഗ്യാസ് വന്നു നിറയുന്നതായി തോന്നുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റുചിലർക്കാക്കിട്ട് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസ് നിറയും സ്ഥിരമായി ഗ്യാസ് പ്രശ്നമാണ് അനുഭവിക്കുന്നവർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈദ്യുതി പരിശോധന നടത്തുന്ന വളരെ നല്ലതു തന്നെയാണ്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ സംബന്ധമായ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഗ്യാസ് എന്നുള്ളതാണ്.

നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം 20 മുതൽ 30% ആൾക്കാരും ഈ ഒരു പ്രയാസം ദീർഘമായി മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളായി അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്.വയറിന്റെ ഏത് പ്രയാസവും ഗ്യാസ് ആയി കണക്കാക്കുകയും വയറുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത പല രോഗങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പല ആപത്തുകളും വരുത്തി വയ്ക്കാറുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏതൊക്കെ ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങളാണ് പിന്നിലുണ്ട് പിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നും വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്ന കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക വീഡിയോ കാണുന്ന താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ അമർത്തുക.