കൈകാലുകളിലെ തരിപ്പ് കടച്ചൽ എന്നിവ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന്.. 😱

കാൽസ്യം പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാകുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ബലം കുറയുന്നതിന് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും. ഇന്നൽ കാൽസ്യം കുറഞ്ഞു പോകുന്നതുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ചുമ്മാ ഉണ്ടാകുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവ സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം അലർജിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ്.

   

അതിനെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും ഉടുമിക്ക ആളുകളും. അതുപോലെതന്നെ കാൽസ്യം കുറഞ്ഞു പോയാൽ വളരെയധികം ഉറക്കക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ കാൽസ്യം കുറഞ്ഞുവരുന്നത് വിഷാദരോഗം ആൻഡ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിനും കാൽസ്യം കാരണമാകുന്നത് ആയിരിക്കും കാഴ്ച കുറവ് മൂലം ഒത്തിരി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിനെ സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്.

പരിഹരിച്ച് ആരംഭിക്കുന്ന നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം. കാൽസ്യകൃത സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ മസ്ലുകളുടെ വേദന എന്നത് കാൽസ്യക്കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിലും അസിലുകൾക്ക് വളരെയധികം വേദന അനുഭവപ്പെടുകയും.

ചേച്ചി വലിപ്പം അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ക്ഷീണം അതുപോലെ എല്ലിനും പല്ലിനും ബലക്കുറവും ഉണ്ടാകുന്നതിനും ചെറിയ വീഴ്ചയും മറ്റും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും എല്ലുകൾ പൊട്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുകയെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ കാഴ്ചക്കുറവിനെ സംഭവിക്കുന്നതിനും ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളാണ്. കാൽസ്യത്തിന്റെ നോർമൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് 8.6മുതൽ10.4 വരെയുള്ള ഇതാണ് റേഞ്ച് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽസ്യം ലെവൽ ഇത്രയും നിലനിർത്തേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..