തിളക്കവും ഭംഗിയുള്ള മുടിയിഴകൾ ലഭിക്കുന്നതിന്..👌

നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള തിളങ്ങുന്ന നീണ്ട മുടിയിടകൾ ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നല്ല ഉള്ളിലുള്ള കറുത്ത മുടി ലഭിക്കുക എന്നത് ഇതിനുവേണ്ടി പലരും പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കും ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളെയാണ് ഇന്ന് മുടിയുടെ ആരോഗ്യപരിപാടിനെ അതായത് സംരക്ഷണത്തിനായി പിന്തുടരുന്നത്.

   

എന്നാൽ ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുടിക്ക് യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം പതിവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതും പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതും അതുപോലെതന്നെ പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കേശ സംരക്ഷണം നടത്തേണ്ടത് ഇതു മുടിയുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന് വളരെ മികച്ച ഒന്നാണ് ഇത്.

മുടിക്ക് ആവശ്യമായ പോഷണങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് മുഴുകിയ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സഹായകരമാകുന്നതാണ് മുടിയുടെ ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിന് പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഉലുവ എന്നത് ഉലുവ മുടിക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് കേസ് സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉലുവ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

ഉലുവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അമിത മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും മുടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും മുടി തഴച്ചു വളരാനും ആരോഗ്യം ലഭിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് . ഉലുവയും രണ്ടോ മൂന്നോ ചെമ്പരത്തി പൂവും ചേർത്ത് ഹെയർ ടോൺ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് സഹായിക്കും മാത്രമല്ല മുടിക്ക് നല്ല തിളക്കവും ഭംഗിയും കറുപ്പുനിറവും ലഭിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം ഉത്തമമാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..