ഫാറ്റിലിവർ പരിഹരിച്ച് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ…😱

ഇന്ന് വളരെ അധികം ആളുകളിൽകണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയിരിക്കും ഫാറ്റിലിവർ എന്നത്. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയും ഭക്ഷണശീലം മൂലമാണ് ഫാറ്റിലിവർ പോലെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെയധികം കണ്ടുവരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അവയവമാണ് ഇത് മനുഷ്യരിൽ വലതുഭാഗത്ത് താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

   

കരൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത് വിവിധ മെറ്റബോടുകളെ വിശ്വവിമുക്തമാക്കുക പ്രോട്ടീനുകളെ സംബന്ധിച്ച് വളർച്ചക്കും ആവശ്യമായ ജൈവരാസ വസ്തുക്കൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കരളാണ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകുകയും വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഭക്ഷണത്തിലുള്ള അധിക കലോറി മൂലം കരളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് കരൾ സാധാരണ പോലെ കൊഴുപ്പ് സംസ്കരിക്കുകയും വിഘടിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കാണപ്പെടുന്നു. കരൾ കോശങ്ങളിലേക്ക് അധിക പടിഞ്ഞുകൂടുന്നതാണ് ഫാറ്റ് ലിവർ ഡിസീസസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം കരളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്.

എന്ന ഈ കൊഴുപ്പ് കരളിന്റെ ഭാരത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ അത് ഫാറ്റ് ലിവർ എന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. ലിവർ വരുന്നതിന് പ്രധാനമായി രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് മദ്യപിക്കുന്നവരിലെ ഫാറ്റി ലിവർ വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. മദ്യപിക്കാത്ത ലിവർ ഇന്ന് വളരെയധികം കണ്ടുവരുന്നു അത് നോൺ ആൽക്കഹോളിവർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണരീതിയും മറ്റു ജീവിതശൈലികളും മാത്രമായിരിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.