മുടിയുടെ നരപരിഹരിച്ച് മുടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ..

നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഇന്ന് വളരെയധികം കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും മുടി നരയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്നത്. വളരെയധികം ആളുകൾ മുടി പല തരത്തിലുള്ള മാനസിക വിഷമങ്ങൾ നേരിടുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. മുടിയിലെ നരകം ഉണ്ടാകുന്നതിന് പിന്നാലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഹെയർ ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുകയും അത് മൂലം ഒത്തിരി പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും നര ഇരട്ടിയായി.

   

വർധിക്കുന്നതിന് കാരണം ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. പലപ്പോഴും കെമിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പേടിച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മുടിയുടെ നിറയും ഉണ്ടാകുന്നതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരം കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പരിഹരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് മുടിയുടെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും നല്ല രീതിയിൽ.

സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടിവളർച്ച ഇരട്ടിയാകുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. മുടിയിലെ നര പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരിക്കലും ആകുന്ന ഹെയർ ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം കാരണം ഇത്തരം ഹെയർ ഡൈ ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ഒത്തിരി കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങുന്നതിനും അത് നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അതുപോലെതന്നെ ഒത്തിരി പാർശ്വഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും.

കാരണമാകുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ അടങ്ങിയ ഹെയർ ഡൈ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തിരുവചർമത്തിലെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും മുടിയുടെ ആരോഗ്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും നര വർധിക്കുന്നതിനും മുടി നല്ല രീതിയിൽ കുഴിയുന്നതിനും മറ്റും കാരണമാകുന്നതാണ്. എന്നറിയാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടിവളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിനും മുടിക്ക് നല്ല കറുപ്പ് നിറം നൽകുന്നതിനും പ്രകൃതിദത്ത ഹെയർ ഡൈ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അനുയോജ്യം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക