കൊളസ്ട്രോൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശീലമാക്കു….

ഇന്ന് വളരെയധികം ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീര കൊഴുപ്പ് എന്നത്. ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കൊഴുപ്പ് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ്. കൊഴുപ്പിന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി ആളുകളിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയിരിക്കും.തെറ്റായ ജീവിതരീതികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണ രീതിയിലൂടെയും.

   

കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നതിന് കാരണം ആകുന്നു. കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുന്നതിനെ കാരണമാകുന്നു. പ്രമേഹം അമിതവണ്ണം അമിത ബിപി എന്നിവയെല്ലാം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇത്ര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിൽ ഉള്ളവരെ കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യകരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഗുരുതരമാക്കുന്നതിനായി കാരണം ആകുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ കൊഴുപ്പ് നമ്മുടെ കരളിൽ തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

അതിനുപുറമേ നമ്മളിലൂടെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന കൊഴുപ്പും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊഴുപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ആയിട്ടാണ് ശരീരത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ കൊഴുപ്പ് അമിതമാകുമ്പോഴാണ് കുഴലുകളിലെ ഇത് കൊളസ്ട്രോൾ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നത്. കോശങ്ങളിൽ കൂടുതലായി അടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് കളികൾ കരളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ വളരെയധികം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്ന ഒരൊറ്റുകളിൽ.

കൂടുതൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് മൂലം ഇത് ബ്ലോക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുമൂലം ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കാതെ പോകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നതും പ്രധാനമായി രണ്ടുതരത്തിലുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് നല്ല കൊളസ്ട്രോളും രണ്ടാമതായി ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ. നല്ലകൊളസ്ട്രോൾ അളവ് എപ്പോഴും കൂടുതലുണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ചാന്ദ്രദിന പ്രോട്ടീനാണ് എൽഡിഎൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഇത് നമ്മുടെ കരളിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *