ഫാറ്റി ലിവർ പരിഹരിച്ച് ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ..

ഇത് വളരെ അധികം ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും ഫ്ലാറ്റ് ലിവർ എന്നത് അതായത് ഇന്ന് പ്രായമായവരെ മാത്രമല്ല ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലും അതായത് ഏകദേശം 10 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള മിക്ക കുട്ടികളിലും ഫാറ്റി ലിവർ പോലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പല പഠനങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

   

നമ്മുടെ ഇടയിൽ 10 പേരെ എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ അതിലും മൂന്നുപേർക്കും ഫാറ്റ് ലിവർ എന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വലതുവശത്ത് വയറിന് മുകളിൽ വാരിയിലിനെ താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗൺ ആണ് കരൾ എന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥിയാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ.

ശരീരഭാരത്തിന്റെ 2% കരളിന്റെയും തൂക്കം ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഭക്ഷണത്തെഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പിത്തരസം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കരളാണ്. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വൈറ്റമിനുകളെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഡോഗ്സിനുകളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുംമാലിന്യങ്ങളെ പുറന്തള്ളുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് കരൾ എന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ലിവറിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് .

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.ലിവറിന്റെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ വരുകയാണെങ്കിൽ ലിവർ തന്നെയാണ് അതിനെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിയാ കരള് രോഗങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടാതെ തന്നെ സ്വയം സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പകുതി മുറിച്ചു മാറ്റിയാലും അത് സ്വന്തമായി തന്നെ പ്രോഗ്രസ്സ് ചെയ്ത പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് ലിവറി ഉണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *