നവരാത്രിയുടെ ആറാം ദിവസം എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്..

നവരാത്രിയുടെ ആറാം ദിവസം എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അതുപോലെതന്നെദേവി കാര്‍ത്യായനി രൂപത്തിൽ അനുഗ്രഹം നൽകുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ ദിവസമാണ് ആറാം ദിവസം.എന്തിനാ മകളാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് വിളക്ക് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം.നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വർഷക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് ദേവിക അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതിന്.

   

ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന പൂജകളും വഴിപാടുകളും അതുപോലെതന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങളെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും.നാളത്തെ ദിവസം അതായത് ആറാമത്തെ ദിവസം രാത്രി പൂജയിൽപ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം. കാർത്തിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുനിയാണ് ദേവിയെ വളർത്തിയതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ദേവിക്ക് കാർത്തിയായ ഇനി എന്ന പേര് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായത് .

ദേവിയുടെ രൂപം എന്നു പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം ശക്തമായ ഒരു രൂപമാണ്.ദേവി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്യുന്നഅവളെന്നാണ്.അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സകല പാപങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാ മതത്തെയും നമുക്ക് നല്ലൊരു സന്തോഷം നൽകുന്നതിന് നല്ലൊരു ജീവിതം നൽകുന്നതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുക വഴി അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത്.ഇതിവിടെ ഇതുവരെ വെറുതെ വെറുതെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.

എന്ന് പറയുന്നത് ശത്രു തന്നെയാണ്.നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും ശത്രു ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാതെ വലയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജോലി സ്ഥലത്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് പച്ചപിടിച്ചു വരുമ്പോൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ ആ സമയത്തായിരിക്കും അപ്പോഴേക്കും ശത്രുദോഷം ഉണ്ടാകുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *