കാലുകൾക്ക് അടിയിൽ എണ്ണ തേച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ഞെട്ടിക്കും ഗുണങ്ങൾ….

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം തിരക്ക് കൂടുതലാണ് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടത്ര സമയം ലഭിക്കാതെ വരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യമാണ് എണ്ണ തേച്ചുകുടി എന്നത് പലപ്പോഴും പലരും എന്നെ തേച്ചു കുളിക്കുന്നതിന് സമയം കണ്ടെത്താറില്ല അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ കാരണം ആവുകയും ചെയ്യും.

   

എണ്ണ തേച്ചു കുളിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ നമ്മെ അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നു. പഴയ തലമുറയിൽ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമാണ് ചികിത്സയ്ക്ക് പോലെയുള്ള എണ്ണ തേച്ചു കുളിക്കുന്നത്. സന്ധികളിലും മറ്റും വേദന വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തൈതൊ കുഴമ്പ് പുരട്ടുന്നത് ഇപ്പോഴും കുറച്ചുകൂടി പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിരിക്കുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ തേക്കുന്നത്.

ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പല ഗുണങ്ങളും നൽകുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് കാലിന്റെ അടിയിൽ എണ്ണ തേക്കുന്നത് കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. കഴുത്തിന് പിന്നിലെ കാലുകൾക്ക് തണുപ്പ് നൽകുന്നതിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. കണ്ണിനു ചുറ്റും എണ്ണ തേക്കുന്നത് പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഇദ്ദേഹം മുഴുവൻ എണ്ണ പുരട്ടി മസാജ് ചെയ്യുന്നത് അല്പനേരം കഴിഞ്ഞു കുളിക്കുന്നത് വളരെയധികം ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.

കാലിന്റെ അടിയിൽ എണ്ണ തേക്കുന്നത് വരൾച്ച തരിപ്പ് എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. കാലുകൾക്ക് ബലവും ഭംഗിയും സ്ഥിരതയും വർധിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം നല്ലതാണ്. കണ്ണിന് നല്ല തെളിവുണ്ടാകുന്നതിനും കാലുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് കാൽപാദങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിള്ളൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും വളരെയധികം നല്ലതാണ്. നെറുകയിൽ എണ്ണ തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല ഉറക്കവും ദേഹത്തിന് നല്ല സുഖവും ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *