കിഡ്നി സ്റ്റോൺ വരാതിരിക്കാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക..

കിഡ്നി സ്റ്റോൺ വരാതിരിക്കും നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അഥവാ വന്നുപോയത് മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുന്നതാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ. കൂടാതെ മൂത്രത്തിൽ പോകാത്ത കല്ലുകളുടെ എങ്കിലും ചില ഒറ്റ മരുന്നുകൾ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതാണ്.

   

മൂത്രത്തിൽ കല്ലിന് പലപ്പോഴും വയറുവേദനയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നടുവേദനയും മൂത്രത്തിൽ കല്ല് വേദന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് നടുവേദന എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശ്നം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മൂത്രത്തിൽ കല്ലുള്ളപ്പോൾ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ആയിട്ടല്ല യൂറിനറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും കാരണം വളരെയധികം വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അത് പലപ്പോഴും റേഡിയേറ്ററിൽ ആയിരിക്കും.

അത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വയറിലേക്ക് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീകളിൽ തുടയിലേക്ക് എത്ര വേദനകൾ ഇറങ്ങുന്നത് അനുഭവപ്പെടും പുരുഷന്മാർക്ക് അത് കൃഷ്ണ സഞ്ജുകളിലും ടെസ്റ്റ് പോലും വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള വേദന ഇല്ലാതെ മൊത്തത്തിൽ വ്യക്തമായും കണ്ടാൽ അതു ചൊറിയ എന്ന തരത്തിൽ പെടുന്ന ഒന്നായിരിക്കും അതായത് റീനയിൽ കാൽകലയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടസൂചന കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഇങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ കൺഫോം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കിഡ്നിയിൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരം കല്ലുകൾ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല അത് മൂത്രനാളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് പലതരത്തിലുള്ള വേദനകളായ രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *