കന്നിമാസത്തിലെയും പൗർണമി വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ദിവസം വന്നാൽ ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ..

കന്നിമാസത്തിലെ പൗർണമിക്ക് വളരെ വലിയപ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളതാണ്.കന്നിമാസത്തിലെ പൗർണമിയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ഒരുമിച്ചു വരുന്ന ദിവസമാണ്. ഈ പൗർണമിയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അതിനേക്കാൾ ശക്തിയാർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമില്ല ഇന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും.പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവൻ ശക്തികളുംനമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം.

   

നൽകുന്ന ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ്. ക്ഷേത്രദർശനങ്ങൾ നടത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്നേദിവസം വളരെയധികം ഗുണിക്കുന്നതായിരിക്കും.പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ദർശനം നടത്തുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്.നാളെ ദേവിമാരോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അതായത് പൗർണമി ദിവസം ദേവിമാരുടെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും.

അത് നേടിത്തരുന്നത് ആയിരിക്കും പൗർണമി ദിവസം ദുർഗാദേവി സമ്മതിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭദ്രകാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസം തന്നെയാണ്.കടങ്ങൾ മാറി ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും.ദുരി കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളും വിറ്റാമിൻ ജീവിതം നല്ലരീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനു സാധ്യമാകും.അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കെന്തും ആഗ്രഹംസാധിച്ചു.

കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ദിവസം പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്.നമുക്കെല്ലാരീതിയിലുള്ള ഗുണം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വളരെ ദൈവം സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും. ദിവസത്തെ നല്ല സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രി 8:00 നും ഒമ്പതിനും ഇടയിലാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ഫലം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിസന്ധിയെ സമയത്ത് ഒരാൾ ആറരയോട് കൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *