ലിവർ പരിഹരിക്കാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഫാറ്റി ലിവർർ എന്നതിനെ പലരും നിസ്സാരമായ എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒത്തിരി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്.

ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് കരളിൽ അമിതമായി കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ്. നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 4 ലക്ഷണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായി കാണിക്കുന്നത് വയർ വീഴ്ത്തുക അതായത് അമിതമായി മദ്യപിക്കുന്നവർക്ക് വയറു വല്ലാതെ വീർത്തു വരുന്നതായി തോന്നിയാൽ ഡോക്ടറുടെ കാണേണ്ടതാണ്.

   

കാരണം വറൽ ദ്രാവകം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ആ സൈറ്റ് മൂലമ ഇത്തരത്തിൽ വയർ വീർത്ത് വരുന്നത് ഇത് ഫ്ലാറ്റിലിവർ ലക്ഷണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞപ്പിത്തം രോഗം പുരോഗമിക്കുന്നതോടെ കരളിന്റെ പ്രവർത്തനം ആവുകയും അമിതമായി ചർമ്മത്തിന് താഴെ അണിഞ്ഞു കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ചർമ്മത്തിൽ മഞ്ഞനിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനും കാരണമാകുന്നത് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമാണ് വയർ വേദന മനം പുരട്ടൽ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഫാറ്റി ഭാഗമായി ഉണ്ടാകും .

വയറിന്റെ വശത്ത് മുകളിലായി അസാധാരണ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമാണ് വിശപ്പില്ലായ്മ എന്നത് വിശപ്പില്ലായ്മ എന്നത് ഫാറ്റി ലിവറിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം തന്നെയാണ് ഭാരം നഷ്ടങ്ങൾ വിശപ്പില്ലായ്മ എന്നിവ കാണപ്പെടുന്നത് ആയിരിക്കും ഫിറോസ് ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ എത്തുമ്പോൾ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാനമായി അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *