പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിയുക.

പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യം കേടും പല്ലുവേദനയും വരാതെ തടയുന്നതിൽ പ്രധാനമാണ്. നല്ല വെളുത്ത പല്ലുകൾ സൗന്ദര്യത്തിന് മാത്രമല്ല ആരോഗ്യത്തിനും പ്രധാനമാണ് പലരുടെയും പല്ലുകളിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഇത് പലപ്പോഴും പല്ലിന്റെ കേടു മാത്രമാണോ എന്ന് ശരിയായി സംരക്ഷിക്കാത്തതു കൊണ്ടാണെന്നോ കരുതാൻ വരട്ടെ പല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുടെയും സൂചനകൾ കൂടിയായിരിക്കും.

   

ഇത്തരം നിറം മാറ്റങ്ങളും പാടുകളും എല്ലാം. അല്ല ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് തരുന്ന ഇത്തരം ചില സൂചനകളെക്കുറിച്ച് അറിയുക. പല്ലിന്റെ നെറുകളുടെ നാശം ചിലരുടെ പല്ലുകളിൽ ബ്രൗൺ ചാരനിറമോ പാടൂർ കാണാം പല്ലുതന്നെ ചിലപ്പോൾ ആ നിറമാകും ഇതിന് കാരണം ആ പ്രത്യേക പല്ലിന്റെ നേർവുകൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതാണ്. റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ നാഡികൾക്ക് കീഴു ഉണ്ടാകാറുണ്ട് .

ആ പ്രത്യേക പല്ലിന് മാത്രമേ ഇതുപോലെ നിറം മാറ്റം ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ ബാക്ടീരിയ ചിലരുടെ പല്ലുകളിൽ പച്ച ഓറഞ്ച് നിറങ്ങൾ കാണാം പല്ല് അമിതമായി വൃത്തിയാക്കിയാൽ അടിഞ്ഞുകൂടി ബാക്ടീരിയ വരാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. പല്ലു കേടുവരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് വെളുപ്പും മഞ്ഞയും മഞ്ഞപ്പും കറുപ്പും എല്ലാം വരുന്നത് പല്ല് കേടുവരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതിനു കാരണം.

നല്ല രീതിയിൽ പല്ല് സൂക്ഷിക്കാത്തത് തന്നെയാണ്. പ്രായമേടുമ്പോൾ പ്രായമെടുമ്പോൾ പല്ലിന്റെ ഇനാമൽ നഷ്ടപ്പെടും ഉള്ളിലെ ഡെന്റിൽ എന്ന ലയർ പുറമേക്ക് കാണപ്പെടും പല്ലിന് മഞ്ഞനിറം കാണുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പല്ലിൽ കാപ്പി ഇടുക ബെന്നിടുക തുടങ്ങിയ പ്രക്രിയകൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് പല്ലിൽ കറുപ്പ് ബ്രൗൺ ചാരനിറത്തിലുള്ള കുത്തുകൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട് . തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *