കുഴിനഖം പരിഹരിച്ച് നഖങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ..👌

വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെഅകുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയിരിക്കും കുഴിനഖം എന്നത് ചുറ്റുമുള്ള ചർമ്മത്തിൽ നിർവീഗം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് കുഴിനഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും വളരെയധികം വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. ലോകത്തിലെ നിറവ്യത്യാസങ്ങൾ അറിവുകളിൽ അകാരണമായി ഉണ്ടാകുന്ന വേദന ഇവയെല്ലാം കുഴിനഖത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളാണ്.

   

നഖത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ചർമ്മത്തിൽ നേർവീക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് കൂടുതൽ സമയം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ നഖങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനഭ്രമം സംഭവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മുറിവുകളും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ കുഴിനഖം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

ആരോഗ്യം നശിക്കുന്നതിനും നഖത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണം ആകുന്ന ഒന്നുതന്നെയിരിക്കും കുഴിനഖം എന്നത് കുഴിനഖം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നഖത്തിലുണ്ടാകുന്ന പൂക്കൾ ബാധയാണ് കുഴിനഖം ഗതാസമയം ചികിത്സിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു രൂക്ഷമാകുന്നതിനും.

ഉണ്ടാകുന്ന നശിക്കുന്നതിനും കാരണമായി തീരുന്നതായിരിക്കും.പരിഹരിക്കുന്നതിന് പലരും പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതാണ് കുഴിനഖം പരിഹരിച്ച് നഖങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തേണ്ടതാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുഴിനഖം പരിഹരിക്കുന്നതിന് മഞ്ഞൾ പൊടിയും അല്പം പ്രണയം ചേർന്ന മിശ്രിതം നരകങ്ങളിൽ പുരട്ടുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുഴിനഖങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് തൊട്ടാർവാടി. തൊട്ടാർവാടിയുടെ നീരും അല്പം നാരങ്ങാനീരും ചേർന്ന് മിശ്രിതം നഗങ്ങളിൽ പുരട്ടുന്നതും വളരെയധികം ഉത്തമമാണ് .തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.