അഷ്ടമിരോഹിണി ദിവസം ഇക്കാര്യം ചെയ്താൽ വളരെയധികം സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകും…

ഇന്ന് വിശിഷ്ടമായ ഒരു ദിവസമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല ഇന്ന് അഷ്ടമിരോഹിണിയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകി നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കാൻ നമ്മളെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും കരകയറ്റാൻ സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പിറവിയെടുത്ത് ഭഗവാന്റെ ജന്മദിനം ഭഗവാന്റെ പിറന്നാളാണ്. കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചില വാക്കുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ചില നാമങ്ങൾ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് .

   

ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും നാളെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നാളത്തെ സന്ധ്യാസമയം എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾക്കും പൂജകൾക്കും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നാളെ സന്ധ്യയ്ക്ക് ആറുമണി മുതൽ രാത്രി 9 മണി വരെയുള്ള ഒരു സമയം ആ ഒരു സമയം കഴിയുന്നതും ഭക്തിസാന്ദ്രം ആയിരിക്കണം.

ഒരു കാരണവശാലും കയറിക്കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നും ചെയ്യരുത് 6 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ഒരു സമയത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി നിലവിളക്കൊക്കെ കൊളുത്തി എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒഴുകണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സമയം ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഭ ചൊരിയുന്ന ഒരു സമയമായിട്ടാണ് ജ്യോതിഷപ്രകാരം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

കാറിന് 9 ഇടയിലുള്ള സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയമാണ് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് അവർ നിലവിളക്കിന് മുന്നിലായിട്ട് ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ നല്ല കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ചിത്രത്തിന് മുന്നിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ സമർപ്പിക്കുക തുളസി സമർപ്പിക്കുക തുളസി മാല ചാർത്തിയ എന്നുള്ളതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *