ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരിൽ ഫാറ്റിലിവർ തീർച്ചയായും വരും…

ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് സാറ്റലൈവർ മൂലം വിഷമിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം 18 വയസ്സിന് മുകളിൽഎടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാം ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന പ്രശ്നം ചെറിയ രീതിയിൽ എങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.ഇത്തരം പ്രശ്നം പോലും ലിവർ ശരിയായ രീതിയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാതെ അത് ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയും വളരെയധികമായി തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു.പ്രഷർ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോളിയം നിവ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.

ഇത്തരം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരിലാണ് ഫാറ്റി ലിവർ വളരെയധികം തന്നെ കണ്ടുവരുന്നത് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദോഷകരമായ ജീവിത രീതികളും അതുപോലെ തന്നെ അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ ശൈലകളും തന്നെയായിരിക്കും കൂടാതെ വ്യായാമം കുറവ് ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമായിത്തീരുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിലെ രാസപരീക്ഷണ ശാല എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അവയവമാണ് കരൾ കരൾ മാലിന്യങ്ങളെയും ആവശ്യമില്ലാത്ത മറ്റൊരു രാസവസ്തുക്കളെയും പുറത്തിയത് കളയുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.

   

കൂടാതെ ശരീരത്തിന് ദഹനത്തിന് ആവശ്യമായ പിത്തരസം ഉൽപാദിക്കുന്നത് കരളിൽ വെച്ചാണ് കരളിൽ ഇത്തരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോളും അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് വളരെയധികം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കരളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനെയാണ് ഫാൻസി ലിവർ എന്ന് വളരെയധികം ലളിതമായി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കരളിൽ നിറയുന്ന കൊഴുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം കോശങ്ങൾക്ക് തകരാർ സംഭവിക്കുകയും നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന.

പിന്നീട് ഇത് ലിവർ സിറോസിസ് പോലെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കാരണമകേയൻ ചെയ്യുന്നു പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഫാറ്റി ലിവർ കാണപ്പെടുന്നത് മദ്യപിക്കുന്നവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫാക്ടറി ലിവറും അതുപോലെതന്നെ മദ്യപിക്കാത്തവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫാറ്റ് സ്ഥിരമായി മദ്യപിക്കുന്നവരിൽ 90% ആളുകളിലും ഈ രോഗാവസ്ഥ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *