മലബന്ധം പരിഹരിച്ച് ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ..

ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്മലബന്ധം.ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ദഹനം പോലെ തന്നെ വളരെയധികം പ്രധാന്യമുള്ള ഒന്നുതന്നെയിരിക്കും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള അതുപോലെതന്നെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വിസർജനവും.ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വിസർജനം നടക്കാതിരുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീരുന്നതായിരിക്കും.

   

അതിനുള്ള നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ്ലിവർ നല്ലൊരു ലിവറിന്റെ ഫങ്ക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോൺ ഇൻ ബാലൻസ് വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ എന്നാൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈഈ വേസ്റ്റ് അവിടെ തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതായിരിക്കും.ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വേസ്റ്റ് പലതരത്തിലുള്ള ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസത്തിലേക്ക് നയിക്കും.

അതുപോലെതന്നെ അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് അൽഷിമേഴ്സ് പാർക്ക് പോലെയുള്ള പല ആരോഗ്യത്തിനും മൂല കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡി ടോക്സിഫിക്കേഷൻ ആണ്. കരയിൽ ക്യാൻസറിനുള്ള ചാൻസ് പോലും വളരെയധികം കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പലപഠനങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിസർജനം എന്നു പറയുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന മലബന്ധം പലതരത്തിലുള്ളഅരച്ചിടാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകും.

ഇത് വയറുവേദന ഏമ്പക്കം കീഴ്വാഴ്ചയും എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനും കാരണമായി തീരുന്നതായിരിക്കും ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മലബന്ധം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അവരുടെ സ്കിന്നിൽ പലതരത്തിലുള്ള ചൊറിച്ചിലുകളും മറ്റും അനുഭവപ്പെടുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അത് പിന്നീട് അവരുടെഅവരെ സ്കിൻ ഡിസീസിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് കാരണം ആവുകയും ചെയ്യും.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *