ഇറട്ടബിൾ ബൗൾ സിൻഡ്രോം മലബന്ധം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ…

ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പല ആളുകളുടെയും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പോലും മടിക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതാണ് ഐപിഎസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇറിറ്റബിൾ ബൗൾ സിൻഡ്രോം. സാധാരണയായിട്ടും ഒരാളുടെ ഐപിഎസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഉടനെ തന്നെ വാഷിംഗ് പോണം അല്ലെങ്കിൽ മോശം പാസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു.

   

ആളുകൾക്ക് അത് യൂസ്ഡ് അതായത് ഡയറിയെ പോലെ ലൂസ് ആയിട്ട് സ്റ്റോള് പോവാന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറുണ്ട് മറ്റു ചിലരിൽ കുറച്ചുകാലയളവിൽ ഇതുപോലെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള മലമായിരിക്കുക പോകുന്നത്.കുറെ നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മലബന്ധം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ചില ആളുകളുടെ കഫം നമ്മുടെ മലത്തിന് കൂടെ പോകുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ കൂടെ ചെറിയ തരത്തിൽ ബ്ലഡും കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്.

ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാഷ് റൂമിൽ പോണം അല്ലെങ്കിൽ പോയിക്കഴിഞ്ഞാലും 100% സാറ്റിസ്‌ഫൈഡ് ആയിരിക്കില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും പോണം തോന്നി തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പങ്കെടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഒക്കെ പോവാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും.

ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ സമയത്തു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ എന്നുള്ളത്. അതുപോലെതന്നെ കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് എക്സാം ഉള്ള ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം ഉണ്ട് നാളെ എക്സാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പേടി കാരണം സ്ട്രെസ്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐബിഎസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *