നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കിഡ്നിക്ക് തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ദിവസം വളരെയധികം വേസ്റ്റുകൾ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ വേസ്റ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ നീക്കുന്നതിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പൂർണമായിട്ട് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട് ഇതിനെ വലിയ ഒരു പങ്കുവഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അവയവമാണ് കിഡ്നി. ഈ അവയവം ഒരു ചെറിയ വളരെ ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള പയറിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ളഈ അവയവം വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ്.അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്ത ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് .

   

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തെ മുഴുവൻ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഈ അവയവം തന്നെയാണ്.നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ദിവസം 800 ഓളം ലിറ്റർ രക്തം ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് എടുത്തു അതിൽ നിന്ന് ഉള്ള വേസ്റ്റുകൾ എല്ലാംപുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഓർഗനാണ് നമ്മുടെ കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത്.വേസ്റ്റുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആസിഡിന്റെ ബാൻസുകൾ പലതരത്തിലുള്ള ഹോർമോണുകൾ ഉത്പാദനത്തിനും ഈയൊരു ചെറിയ അവയവം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഈ കിഡ്നിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാം എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണരീതിയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കും കൂടുതലും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്.സാധാരണ കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ അവയവം നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ക്രിയാറ്റിൻ അധികമാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെയധികം ഭയക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം.

അധികമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം പേടിക്കേണ്ടപലപ്പോഴും എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവർക് ആയിട്ടുള്ളവർ അതായത് കായികമായി ശരീരം അനങ്ങി പണിയെടുക്കുന്നവർ അധികമായി പ്രോട്ടീനുകൾ കഴിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.ധാരണം പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽക്രിയാറ്റിൻ അളവ് കൂടും അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *