തൈറോയ്ഡിനെ കുറിച്ച് ഒട്ടും ഭയക്കേണ്ട ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ…

ഇന്ന് വളരെ അധികം ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും തൈറോയ്ഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ്. തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അതിന് ഊർജ്ജമായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ഇത് 2 ഹോർമോണുകളാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ടി3 യും കൂടാതെ ടീ ഫോറും. ഈ തൈറോയ്ഡ്ഗ്രന്ഥി ടീ ത്രീ ഫോർ ഹോർമോണുകൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് .

   

മറ്റൊരു സ്റ്റിമുലേറ്റർ ഹോർമോൺ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് തൈറോയ്ഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ. ഈ മൂന്ന് ഹോർമോൺസിന്റെ വേരിയേഷൻ മൂലം ഹൈപ്പോ തൈറോയിസം ഹൈപ്പർ തൈറോയ്ഡിസം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ. ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് ഹോർമോൺസ് ലെവൽ കുറയുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ടിഎസ്എച്ച്ന്റെ ലെവൽ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു .

അതേസമയം ഹൈപ്പർ തൈറോയിസം ആണെങ്കിൽ ടി34 ലെവൽ കൂടുകയും ടിഎസ് എച്ച് ലെവൽ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹൈപ്പോ തൈറോയ്ഡിസം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒന്ന് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകും. ഐഡി എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്ക് തൈറോയ്ഡ് ലെവൽ കുറയുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.ഇനി മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ എന്നുപറയുന്നത് .

സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധശേഷി സ്വന്തം കോശങ്ങൾ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിത്. ഇത് തൈറോയ്ഡ് തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തൈറോയ്ഡിന് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. അതുപോലെതന്നെ കുറയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന തൈറോയ്ഡ് ആണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *