ഭക്ഷണത്തിലെ ഈയൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റി ലിവർ ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കും.

സാധാരണയായി ഫാൻസി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യം കഴിക്കുന്നവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നമായിട്ടാണ് പലരും കണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ധാരണകൾക്കും തിരുത്തൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ ഒത്തിരി ആളുകളിൽ വളരെയധികം കോമൺ ആയി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും നോൺ ആൾക്കഹോളിക് ഫാക്ടറി എന്നത് അതായത് മദ്യപിക്കാത്ത വളരെയധികം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു എന്നതാണ്.

എന്താണ് നോൺ ആൾക്കഹോളി ചെറിയ രീതിയിൽ ഫാറ്റി ലിവർ ആരംഭിച്ചപിന്നീട് അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്യാൻസറിലേക്ക് വരെ മാറുന്നതിനും സാധ്യത ഒരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം മലയാളികളും ആഘോഷങ്ങളും മറ്റും ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ നോൺവെജ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നവരും ആയിരിക്കും. ഇക്കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നിങ്ങൾ വളരെയധികം.

   

ചെറുപ്പക്കാരിൽ പോലും വളരെയധികം കോമൺ ആയി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും ഫാറ്റി ലിവർ എന്നത് ഇത് പലതരത്തിലുള്ള ഗുരുതരം പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നതിനായി കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.അതായത് കുഴപ്പം നമ്മുടെ കരളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും. സാധാരണ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്‌സോർബ് ചെയ്തു. ലിവറിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ലിവർ ആണ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കളയണോ ഇന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ലിവറി എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. നോൺ ഹൽഗോളിക്ക് ലിവർ വരുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതൽ അടങ്ങുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *