യൂറിക്കാസിഡ് പരിഹരിച്ച് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ.

സാധാരണയായി ഒത്തിരി ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയിരിക്കും കാലിലെ കള്ളവെടിയുണ്ടാകുന്ന വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന എന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള വേദനകൾക്ക് പ്രധാന കാരണമായി നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും യൂറിക്കാസിഡ് എന്നത് പലപ്പോഴും യൂറിക്കാസിഡിനെ കുറിച്ച് പലരും വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഒത്തിരി ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും യൂറിക്കാസിഡ് എന്നത് പലർക്കും ഉള്ള ശരീരത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡ് വർദ്ധിക്കുന്നത്.

ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയാണ് 7.2 വരെയാണ് സാധാരണ എങ്കിലും ആറ് കടന്നാൽ തന്നെ വളരെയധികം അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നത് പലരിലും സന്ധികളിലും കാലുകളിലും വേദനയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നീരും അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് ആയിരിക്കും. യൂറിക്കാസിഡ് വളരെയധികം നിസ്സാരമായി കാണേണ്ട ഒന്നല്ല ഇത് വർദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും അതുപോലെതന്നെ കിഡ്നിയുടെ ആരോഗ്യത്തെയും വളരെയധികം.

   

ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിനും മാത്രമല്ല രക്തക്കുഴലുകളിലെ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ബ്ലോക്ക് പോലെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്തത്തിലെ യൂറിക്കാസിഡ് കുറക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ദുരിതാശ്വാസത്തിന് ഭക്ഷണകാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഭക്ഷണങ്ങൾ പരമാവധി.

കുറക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് യൂറിക്കാസിഡ് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉയരത്തിന് അനുപാതികമായി നമ്മുടെ ശരീരഭാരം വർദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും വളരെയധികം ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തി ന്വളരെയധികം ഉചിതമായി നിൽക്കുന്നത്. യൂറിക്കാസിഡ് ശരീരത്തിൽ അധികമാകുമ്പോൾ പോലെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനേക്കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്ന തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *