തൈറോയ്ഡിന്റെ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളെ നിസ്സാരമായി കാണരുത്…

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വിരൽ വളരെയധികം ആളുകളെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും തൈറോയ്ഡ് എന്നത് തൊണ്ടയിൽ ഒരു മുഴപോലെ വളരുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. റോഡ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിക്കുന്ന അവയവമാണ് തൈറോയ്ഡ് എന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെയും വളർച്ചയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉപഭോജയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയ്ഡ് കഴുത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തായി.

   

സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തൈറോയ്ഡിനെ ഒരു ചിത്രശലഭത്തിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഈ ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു മാറ്റവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തനത്തെ വളരെയധികം കാര്യമായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നതിനെ കാരണമാകുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ദോഷകരമായി മാറുന്നതിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ് സ്ത്രീകളിലാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ തൈറോയ്ഡ്.

രോഗം കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത് അത് ഏകദേശം 35 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളിലെ തൈറോയ്ഡ് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും വളരെയധികം കൂടുതലാണ് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണിന്റെ ഉത്പാദനം കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് തൈറോഡ് ഹോർമോണിന്റെ ഉൽപാദനം കൂടുന്നത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിനും അതുപോലെതന്നെ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണിന്റെ ഉത്പാദനം കുറയുന്നത് ഹൈപ്പോതൈറോസിനും കാരണമാകും.

ഇവ രണ്ടും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെയധികം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിനെ കാരണം ആകുന്ന ഒന്നുതന്നെയിരിക്കും തൈറോയ്ഡ് രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായും ചെയ്യണം ഭാരതിയാനങ്ങൾ ഉൽക്കണ്ട വിഷാദം കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകളും വന്ദ്യതയും രോഗങ്ങൾ മുടി നമ്മുടെ ചർമ്മം എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തെയും വളരെയധികം ബാധിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *