കൊളസ്ട്രോൾ വർധിക്കുന്നത് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു..

കൊളസ്ട്രോളും അടിയുന്നത് പലപ്പോഴും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും മറ്റൊരാൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് കൊളസ്ട്രോളും അതുപോലെതന്നെ രക്തത്തിൽ കട്ട വരുമ്പോൾ അത് അലിയുന്നതിനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത്.എന്താണ് രക്തത്തിലെ കൊഴുപ്പും കൊളസ്ട്രോളും കൂടുന്നതിനുള്ള കാരണം.എന്തുകൊണ്ടാണ് മരുന്ന് കഴിച്ചു കൊളസ്ട്രോൾ തടഞ്ഞു നിർത്തിയാലും ഉണ്ടാകുന്നത്. കൊളസ്ട്രോൾ അളവ് കൂടുന്നത് ആരോഗ്യപ്രശ്ന സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ നല്ല രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

   

മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ആരോഗ്യകരമായ രീതിയിൽ ഭക്ഷണവും വ്യായാമവും ശീലമാക്കിയ ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോളിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും കൊളസ്ട്രോൾ കൂടി വരുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതാണ്.കൊളസ്ട്രോൾ കൂടിവരുന്നത് ഹാർട്ട് സ്ട്രോക്ക് പെരിഫറൽ ഡിസീസസ് പോലെയുള്ള വാതരോഗങ്ങൾ വൃക്ക രോഗങ്ങൾ എന്നിവ തടയുന്നതിന് കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്.

വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കൊളസ്ട്രോൾ എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലും എൽഡിഎൽഎച്ച്ഡിഎൽ കൊളസ്ട്രോൾ ആധികാരി അളവിൽ അല്ല എങ്കിൽ രോഗസാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്.

കൊളസ്ട്രോൾ വില 10 വർഷത്തിൽ സ്ട്രോക്കും വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് കൊളസ്ട്രോൾ അളവ് രക്തസമ്മർദ്ദം എന്നിവ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന മെഡിസിനുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് തന്നെ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിനുകൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക്ശരിയായ രീതിയിൽ തരംഗങ്ങൾ എത്തുന്നതിന് കുറവ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓർമശക്തി കുറയുന്നതിനൊപ്പം കാരണമാകും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *