നെഞ്ചിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക…

പലപ്പോഴും ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും നെഞ്ചുവേദന എന്നത് ഒരുഭാഗത്ത് മാത്രം വേദന അനുഭവപ്പെടുക എന്നത് ഇന്നും വളരെയധികം ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇത് മൂലം ഒത്തിരി മാനസിക വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരും വളരെയധികം ആണ് രണ്ടു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത്. നെഞ്ചുവേദന എന്നു പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനെ പറ്റിയാണ്.

നാം ചിന്തിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് അസിഡിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ ചിലപ്പോൾ നെഞ്ചിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു മാത്രം വേദന ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം. വാരിലുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ശതങ്ങളും ഒടിവുമെല്ലാം ഈ ഭാഗത്ത് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണമാണ്. ഈ ഭാഗത്തെ കരുണായിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രെയിനും മുറിവും ബികോം എല്ലാം ചിലപ്പോൾ നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടാക്കാം.

   

ഈ ഭാഗത്തെ നാഡികൾ അല്പം അപർണൽ പോലും വേദന ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. നെഞ്ചിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് വേദന ലെൻസ് കാൻസർ ലക്ഷണം കൂടിയാണ്. ലെങ്ത് ടിഷ്യൂവിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം കുറയുന്നതും സിംഗിൾസ് പോലുള്ള വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എല്ലാം ഈ ഭാഗത്തെ വേദനയ്ക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. മസിലുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ട്രെയിൻ ചിലപ്പോൾ.

ഈ ഭാഗത്തെ വേദനയ്ക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട് ഇത് ഭാരമുയർത്തിയത് കാരണമോ തുടർച്ചയായി ചുമയ്ക്കുന്നത് കാരണമായ എല്ലാം ഉണ്ടാകാം. ക്ഷയം ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണം കൂടിയാണ് നെഞ്ചിന്റെ ഒരു വശത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന വേദന. ബ്രോങ്കൈറ്റിസം ചിലപ്പോൾ ഇത് കാരണമാകാം. ആസിഡ് ഫ്ലക്സ് ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന വേദനയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *