ഇത്തരം ഹൃദയ തകരാറുകളെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക..

ഹൃദയസ്തംഭനം അതുപോലെ തന്നെ അറ്റാക്ക് എന്നിവ ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ്. ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകളിൽ ഹൃദയ തകരാറുകൾ വളരെയധികം തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി തന്നെയായിരിക്കും മഹാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളും അതുപോലെതന്നെ ഹൃദയസ്തംഭനം എന്നത് ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള ആർട്ടിക്കിളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തടസ്സപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന് ഭാഗം തകരാറിലാകുന്നു.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ബ്ലോക്ക് ആകുന്നു അത്രയും വലിയ ഹൃദയസ്തംഭനം ആകുന്നു ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്ന ആർട്ടിസിനെ കൊറോണറി വിളിക്കുന്നത് കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് അഥവാ കൊറോണറി ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൊറോണറി ഹാർഡ് ഡിസീസ കൊറോണറി ഡിസീസ് നമസ്തേ ആണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അസുഖം കൊറോണയെ ആരിയുടെ അകത്തെ ഭിത്തിയിൽ കുറിപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്ലാഗ് ചിലപ്പോൾ.

   

കട്ടപിടിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു ഈ ബ്ലോക്ക് രക്തം ഹൃദയത്തിൽ എത്തുന്നത് തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സമയത്ത് ആളുകളിൽ സാധാരണ അനുഭവപ്പെടുന്ന നെഞ്ചിൽ വേദന നെഞ്ചിൽ ഭാരം കയറ്റിവെച്ചത് പോലെ അനുഭവപ്പെടുക അസ്വസ്ഥത അരയ്ക്കു മുകളിലുള്ള മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ അതായത് കൈകളിൽ പുറത്ത് കഴുത്തിൽ താടിയിൽ എല്ലിൽ അതുപോലെ.

തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തോന്നുക തുടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത ആശ്വാസം എടുക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചിരിച്ചിൽ അമിതമായി വിയർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായി തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക ഈർപ്പമുള്ള ചർമം വേഗത്തിലുള്ളത് ക്രമം തെറ്റിയതായി ഉണ്ടാകുന്ന ഹൃദയസ്പന്ദനം തലകർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്നത അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇതെല്ലാം ഹാർട്ടറ്റാക്കിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *