തൈറോയ്ഡ് രോഗവും ലക്ഷണങ്ങളും..

വളരെയധികം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് തൈറോയ്ഡ് തൈറോയ്ഡ് കഴുത്തിന് മുൻഭാഗത്തെ ശബ്ദത്തിന് തൊട്ടു താഴെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇരുവശത്തുമായി കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് ദളങ്ങളുണ്ട് വലിപ്പം കൂടിയ ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ഉപവചയ പ്രക്രിയകളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ഇവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം. തൈറോയ്ഡ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും വളരെയധികം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞു.

   

പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് തൈറോയിഡിസം ഈ ഹോർമോൺ കൂടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയെ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്നും പറയുന്നു. ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ടി34 ഹോർമോണുകൾ കുറയുന്നതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇതിന്റെ ഫലമായി സ്ത്രീകളിൽ ആർത്തവം ക്രമം തെറ്റുകയും അമിത രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാക്കുകയും തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ആവശ്യത്തിനുള്ള തൈറോഡ് ഹോർമോൺ പുറപ്പെടുവിക്കാതെ.

വരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുമൂലം ശരീരഭാരം കൂടുക അലസത വിഷാദരോഗം എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകും മാത്രമല്ല ചർമം വരളുക മുടി കൊഴിയുക ഹൃദയമിടിപ്പ് വർദ്ധിക്കുക മലബന്ധം തുടങ്ങിയ മറ്റു ലക്ഷണങ്ങളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. തൈറോഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൃദ്രോഗം പുണ്ണ് തടി വന്ദ്യത തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനും.

കാരണമാവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ തൈറോയ്ഡ്സും സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് ഗർഭകാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ത്രീകളിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. കഴുത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴ അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ പാരമ്പര്യമായും ഇത്തരത്തിലുള്ളആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *