വെള്ളപോക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാം..

സ്ത്രീകളിൽ വളരെ ദിനമായി കണ്ടുകിട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നത് പലപ്പോഴും പലരും ഇത് പുറത്തു പറയുന്നതിന് മടിക്കുകയും വളരെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും വളരെയധികം ആളുകളും. മറച്ചുവെക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയില്ലായ്മ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നം അല്ല മറിച്ച്പലകാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇതുവരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

   

പ്രധാനമായും പുറം വേദന അതുപോലെതന്നെ അടിവയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന അതുപോലെതന്നെ യോനി ഭാഗത്ത് വളരെയധികം ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതിനും അസ്വസ്ഥതകളും പുകച്ചിലും വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതുപോലെതന്നെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കുംഇതൊക്കെയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ. അതുപോലെതന്നെ നമുക്ക് അവരെ കണ്ടാൽ വേഗം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്.

ശരീരം വളരെ അധികം മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയെയും കാണപ്പെടുന്നതായിരിക്കും . അതുപോലെതന്നെ ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം അസ്വസ്ഥതകളും ഇത്തരം സ്ത്രീകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. രണ്ട് തരത്തിലാണ് പ്രധാനമായും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നത്. നോർമയും ഉണ്ടാകുന്നത് മുട്ടയുടെ വെള്ള പോലെ ഒരു ജെല്ലി ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പ്രധാനമായും ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ഓവുലേഷന്റെ സമയത്തായിരിക്കും.

നടക്കുന്നതിന്റെ സമയത്ത് ആകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവം ആകുന്നതിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം കാണപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ ആർത്തവം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴെട്ട് ദിവസം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭിണികളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാരിൽ കാണാവുന്നതാണ്. തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.