ശരീരവേദന മാറുവാൻ ഫലപ്രദമായ മാർഗം ഇതാണ് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഇത് നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന് ശരീരവേദന പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ശരീര വേദന ഉണ്ടാകാറുണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള ശരീരവേദ വ്യായാമങ്ങളും ഉറക്കക്കുറവുകളും നിർജലീകരണവും ശരീരവേദനയ്ക്ക് ക്ഷീണത്തിനും കാരണമാകും. ശരീരവേദന കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഉറക്കക്കുറവ് വലിയ രീതിയിലുള്ള ജോലി ചെയ്യുക നിർജലീകരണം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരീരവേദനയും ക്ഷീണവും.

   

ഉണ്ടാക്കാം ശരീര വേദന പെട്ടെന്ന് മാറാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ചില പ്രകൃത മരുന്നുകൾ ഉണ്ട് അവ ഏതൊക്കെ എന്ന് നോക്കാം.ഇങ്ങനെ ശരീര വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് മാറുന്നതായി പലരും മരുന്നുകൾ വാങ്ങി കഴിക്കുകയാണ് പതിവ് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം മാത്രം നൽകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതും കാരണമാകും. ശരീര വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് ഉപ്പുവെള്ളം പിടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

ഇതിനായി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പു കലർത്തി വേദനയുടെ ഭാഗം മുക്കി പിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തോവാലയം നിറച്ച് വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് വയ്ക്കാൻ കൂടാതെ മസാജ് ചെയ്യുന്നതും വളരെ നല്ലതു തന്നെയാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചെറിയ തണുപ്പ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ പലരുടെയും പരാതിയാണ് ശരീരവേദന ഉണ്ടായിരുന്ന വേദന ഒറ്റദിവസംകൊണ്ട് വളരെ വർദ്ധിക്കുകയും പുതിയ വേദന ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പല രോഗങ്ങൾക്കും വേദന ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ നീരും വേദനയും ഒരുമിച്ചു ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സന്ധ്യ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് അത് മറക്കാൻ ഇടയില്ല. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *