ഈ രണ്ടു രോഗാവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ മരണസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു…

ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ് ഹൃദ്രോഗം എന്നത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹൃദ്രോഹികളുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്ന അതിഥികളാണ് രോഗങ്ങൾ എന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് അവയവങ്ങളാണ് ഹൃദയവും മസ്തിഷ്കവും.ഇതിന് ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ ആണ് ഹാർട്ട് സ്ട്രോക്കും അസുഖങ്ങൾ വന്നാൽ സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്.

   

ഈ അസുഖങ്ങൾ വളരെയധികം ഭീകരത നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. സുഖങ്ങളും അടുത്തകാലത്തായി വളരെയധികം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുകയാണ്. അസുഖം ബാധിക്കുന്നത് വയസ്സ് പ്രായം കുറഞ്ഞവരെയാണ് എന്ത് ഈ അസുഖത്തിന്റെ ഭീകരത വർദ്ധ വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതേ നമുക്ക് എങ്ങനെ നേരിടാം ഇവയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നേരിടുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും.

അതായത് ഹൃദ്രോഹത്തിന് അഭയഘടകങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിലൂടെ 50% മരണങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ അപായ വരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നതും എന്നതിനെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് അപായ ഘടകങ്ങൾ ആദ്യത്തേത് ആരോഗ്യകരമല്ലാത്ത ഭക്ഷണരീതിയാണ് വ്യായാമമില്ലായ്മ പുകവലി എന്നിവയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വില്ലൻ എന്ന്.

പറയുന്നത് അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ രീതി തന്നെയായിരിക്കും പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നത് നല്ല നിയന്ത്രിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വേണ്ട വ്യായാമ ജോലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ പെട്ടവർ വ്യായാമം ചെയ്യുകയല്ല അതുപോലെതന്നെ കഠിനമായ ഒറ്റ ജോലികളും ചെയ്യുന്നവരല്ല എന്നും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം അപകടങ്ങൾ വിളിച്ചുവരുത്തുന്നത്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *