കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശീലമാക്കു…

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി ആളുകളെ വളരെയധികം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്നത് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണരീതിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ ഒത്തിരി അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ഇന്നത്തെ ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്നത്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം 50 60 വയസ്സിനു.

   

മുകളിൽ ഉള്ളവരെ മാത്രം ബാധിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ കണ്ടുവരുന്നു ഇതിനു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളും ആണ്. പലരും ഇതിനെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരും ഭക്ഷണ ശീലവും വ്യായാമവും ചെയ്യുന്നവരും എല്ലാം ഉണ്ട്എന്നിട്ടും പലരുടെയും കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുവാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു.കൊളസ്ട്രോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താം.

എന്നതിനെപ്പറ്റി ശരിയായി ഒരു ധാരണ ഇല്ലാത്തത്പലർക്കും ഇല്ല എന്നാലും പലതരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് വാസ്തവം.പലരും പലരും ചോദിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലുള്ള നിയന്ത്രിക്കാം എന്നതാണ്കാരണം കൊളസ്ട്രോളിന് ഒരു കുഴപ്പവും മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.നമ്മുടെ ആഹാരത്തിലൂടെകുഴപ്പമില്ല അളവിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ.

രക്തത്തിലെ കൊഴുപ്പിന്റെ അളവിന് കുറയ്ക്കാം എന്നാണ് മിക്കവരും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് ആ കൊഴുപ്പു മുഴുവനായും കുറയ്ക്കുന്നത് ശരിയല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആവശ്യമായ കുഴപ്പങ്ങളും ശരീരത്തിലെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിന് ഇല്ലാതാക്കേണ്ടതും വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *