പേര വേര് പിടിപ്പിക്കാൻ ഇത്രയും എളുപ്പമായിരുന്നോ. കണ്ടു നോക്കൂ.

നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഏറ്റവുമധികം ആയിത്തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫലവർഗമാണ് പേര. പേര ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം ആയിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഉള്ളത്. അതിനാൽ തന്നെ ഒരു തൈ നട്ടിപ്പിടിപ്പിച്ച് വളർത്തിയെടുത്താൽ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ നിറയെ കായ്കൾ അത് നൽകുന്നതാണ്. ഫലവർഗം എന്നതിലുപരി നല്ലൊരു മറുമരുന്ന് തന്നെയാണ് പേരക്ക. ഇന്നത്തെ ജീവിതശൈലി.

   

രോഗങ്ങൾക്ക് ഉള്ള നല്ലൊരു ഉത്തരമാണ് ഈ പേരക്ക. അതിനാൽ തന്നെ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും വീട്ടിൽ വളർത്തേണ്ട ഒരു ചെടി തന്നെയാണ് പേര. ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും പേരയുടെ വിത്ത് അന്വേഷിച്ചു നടക്കാറാണ് പതിവ്. നല്ലവണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ നല്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന തൈ ആവശ്യമാണെന്ന് കരുതി നല്ലവണ്ണം കാഴ്ചയാണ് ഓരോരുത്തരും നടന്നതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്.

എന്നാൽ ഇനി പേരയുടെ തൈ അന്വേഷിച്ച് ആരും ബുദ്ധിമുട്ടി നടക്കേണ്ട. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പേര തണ്ടിൽ നിന്നും അത് വേരു പിടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അത്തരത്തിൽ പേരയുടെ കൊമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ വേര് പിടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കിടിലൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ഈയൊരു മെത്തേഡ് ആർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

യാതൊരു തരത്തിലാ പൈസ ചെലവോ ഒന്നും ഇതിനെ വരുന്നില്ല. ശരിയായി വിധം ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടുമാസം ആവുമ്പോഴേക്കും പേരയുടെ തണ്ടിൽ വേര് വരികയും അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നട്ടുവളർത്താൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പേരയുടെ വേര് പിടിപ്പിച്ച നടുകയാണെങ്കിൽ ബുഷിന്റെ പോലെ പേരത്തായി നിർത്താൻ സാധിക്കുകയും അതിൽ നിറയെ കായ്ക്കൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയുന്നു. കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ കാണുക.