വെളുത്തുള്ളി,ഇഞ്ചി ചെറിയ ഉള്ളി നമുക്ക് കേടുകൂടാതെ മാസങ്ങളോളം സൂക്ഷിക്കാൻ…

വീട്ടിൽ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് കറികൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം പ്രയാസം നേരിടുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെതന്നെ സമയത്ത് അരിഞ്ഞെടുക്കുക എന്നത് ഇത്തരം പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങി പോകുന്നതിനു നമുക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വരി നമുക്ക് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് മാസങ്ങളോളം കേടുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും.

   

ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു കിടിലൻ മാർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. വെളുത്തുള്ളിയുടെ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക്ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തതിനുശേഷം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്താണ് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് വെളുത്തുള്ളി തിരുമേനി നമുക്ക് തൊലി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും യാതൊരു.

ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അര മണിക്കൂർ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെവേഗത്തിൽ തന്നെ തൊലി കളിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.അതുപോലെതന്നെ ഇഞ്ചിയും നമുക്കിതുപോലെതന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും.

ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയിൽ അല്പം പച്ചവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ വെളുത്തുള്ളിയിലെ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ അല്പസമയം വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനും വളരെയധികംസഹായികമാകുന്നതായിരിക്കും.അതുപോലെതന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയിലേക്കും ചെറിയ ചൂടുകളാണ് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.