വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചുരിദാർ തയ്ക്കാം ഇതാ കിടിലൻ മാർഗ്ഗം…

വീട്ടിലുള്ള തുണികൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചുരിദാറുകൾ തരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചുരിദാറിന്റെ അളവെടുത്ത് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തയിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ആഗ്രഹത്തിനുമുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മോഡലിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചുരിദാറുകൾ തയ്ച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ പഴയ ചുരിദാർ അനുസരിച്ച് വെട്ടിയെടുക്കുക എങ്ങനെ തയ്ക്കാം.

   

എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിന് ആദ്യം തന്നെ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അളവിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ചുരിദാർ ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള തുണി എടുക്കുക. കട്ട് ചെയ്യാവുന്ന തുണിയും അതായത് തയ്ക്കാവുന്ന തുണി നാല മടക്ക് മടക്കിയതിനു ശേഷം വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അതിനു മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചുരിദാറിന്റെ അളവ് ചുരിദാർ ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്.

ഇപ്പോഴും മുഴുവൻ കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സെന്റീമീറ്റർ അധികം കൂടുതൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തുവേണം എപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചുരിദാർ എല്ലാം തയ്ക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ചെലവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് തന്നെ തൈച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനും ആഗ്രഹത്തിനും അനുസരിച്ച്.

പല മോഡലുകൾ ഉള്ള ചുരിദാറുകൾ നമുക്ക് തന്നെ തയ്ച്ച് എടുക്കുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കഴിക്കുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ ഒട്ടും പണ ചിലവില്ലാതെ കഴിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.