എലിശല്യം പരിഹരിക്കാൻ ഇത് കിടിലൻ വഴി…

വേനൽക്കാലമായ മഴക്കായാലും നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ അതുപോലെതന്നെ പൂന്തോട്ടങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും വീടുകളിലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും എലിശല്യം എന്നത് എലിശല്യം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പലരും പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കിടിലൻ മാർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ.

   

തന്നെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ എലിശല്യം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും എലിശല്യം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് വെക്കുന്നവരും അതുപോലെതന്നെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കിടിലൻ മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം.

ചിത്ര പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമില്ലാതെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതാണ്. മുസ്ലിം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കിടിലൻ മാർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത തവിടും പിണക്കം കോഴികൾക്ക് തീറ്റയെ നൽകുന്ന ഈ തവിടും വളരെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. തവിടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കടലപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ കടലമാവ്.

എന്നിങ്ങനെയുള്ള വസ്തു എടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം നാരങ്ങ നീരെയും ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ചപ്പാത്തി കുഴക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാതെ അരങ്ങനീര് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. പരിഹരിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ഉത്തമമായ ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ഈ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് .തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.