മുട്ടത്തോടിന്റെ ഞെട്ടിക്കും ഗുണങ്ങൾ…

സാധാരണയായി മുട്ടയുടെ തോട് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാറില്ല എന്നിട്ടാണോ പൊടിച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാകും പലരും ചിന്തിക്കുക. മാത്രം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്ന് ആലോചിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാകും വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ തോട് നമുക്ക് ലഭിക്കും. മുട്ടത്തോട് ധാരാളം കാൽസ്യവും ധാതുക്കളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മണ്ണിന് സമ്പുഷ്ടമാക്കാൻ മണ്ണിൽ ചേർക്കുന്ന കുമ്മായത്തിന്റെ ഗുണം മുട്ടത്തോടിൽ നിന്നും ലഭിക്കും. മണ്ണിന്റെ അമ്ലത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന.

   

കുമ്മായത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് . മുട്ടത്തോടിൽ 97 ശതമാനവും കാൽസ്യം കാർബറേറ്റാണ് ഇതിനുപുറമെ ഫോസ്ഫ്രസ് മാഗ്നേഷ്യം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പോലുള്ള ധാതുക്കളും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ണിന്റെ അമ്പല നിയന്ത്രിക്കാൻ ആശ്യാനുസരണം കാൽസ്യത്തിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താനും മുട്ട തോടിന്റെ പൊടിയേക്കാൾ നല്ലൊരു വസ്തു വേറെയില്ല ഇത് വളരെ.

സാവകാശം മാത്രമേ കാൽസ്യം മണ്ണിലോട്ടു വിട്ടുകൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ജൈവനത്തിന് വളരെ എളുപ്പവും ചെലവു കുറഞ്ഞതുമായ ഒരു രീതിയാണ് മുട്ടത്തോട് പൊടിച്ച പൊടി ജപ്പാനീസ് ബീറ്റിൽ തുടങ്ങിയ ചിലതരം വണ്ടുകളെയും ഒച്ചുകളയും നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയുന്ന മുട്ടയുടെ തോട് കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. മുറ്റത്തോടുകൂടി ഇലകളിലും കായ്കളിലും പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന.

വണ്ടുകളുടെയും ഒച്ചുകളുടെയും പുറത്ത് വിതറുക. മുട്ടത്തോടിന്റെ പൊടി ഇവയിൽ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുകയും ഈ പൊടി വണ്ടികളുടെ പുറന്തോടിനുള്ളിൽ കടന്ന് പ്രവർത്തിച്ച അവരുടെ ആക്രമണത്തെ തടഞ്ഞു നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. മുട്ടത്തോട് ചെടിയുടെ തടത്തിൽ വിതറിയാണ് ഒച്ചകളെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. ഗ്രോ ബാഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ മുട്ടത്തോട് പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നത് ഏറെ നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.