മരണശേഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം എങ്കിൽ ഇതാ കിടിലൻ വിവരങ്ങൾ..

മരണം ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് മരണശേഷം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ചിലരെങ്കിലും മരണശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആവലാതിപ്പെടുന്നവരെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മരണശേഷം എങ്ങോട്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണം ആണ്. മരണം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആകാംക്ഷയാണ് ഇതുവരെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തരുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന്.

   

ഈ വിശ്വാസമെല്ലാം ഒരു പഴങ്കഥ ആവുകയാണ്. കാരണം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കഥാപ്രവർത്തകലാശാലയിലെ ഗവേഷണസംഘം മരണശേഷം സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശേഷവും മൂന്നു കോശങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് സർവകലാശാലയുടെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം. ഹൃദയക്കാരും സംഭവിച്ചു മരിച്ചു എന്ന് കരുതി പിന്നീട് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ വന്ന 20060 പേരിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയ ശേഷമാണ്.

ഈ കണ്ടുപിടുത്തം ബ്രിട്ടൻ അമേരിക്ക ഓസ്ട്രിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് സംഘം പഠനവിധേയമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഹൃദയംനിറച്ചെങ്കിലും ഏതാനും സമയം കൂടി തലച്ചോർ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരുന്നു ഡോക്ടർമാരെ അമ്പരപ്പിച്ച അതിലുള്ള നാപ്പോ ശതമാനത്തിലേറെ പേരും ഈ സമയത്ത് ആശുപത്രിയിലെ നടന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു മിക്കവർക്കും ഡോക്ടറുടെയും പരിചരണവും ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ സംഭാഷണങ്ങളും ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചു ജീവൻ ശരീരം പകുതിയോളം.

പേർ പറഞ്ഞതായി ഗവേഷണ പ്രവർത്തകർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തലച്ചോറിൽ ഏറ്റ മുറിവുകളോ മരുന്നുകളുടെ ദൂഷ്യഫലമോ ആണെന്ന് ഗവേഷണ സംഘത്തിന്റെഡോക്ടർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഹൃദയം പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച് എങ്കിലും കുറച്ചു നേരത്തെ കൂടി തലച്ചോറിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കും മരണം എങ്ങനെയെന്ന് ഓരോ വ്യക്തിക്കും അനുഭവിച്ചറിയാവുന്ന ഈ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.