ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് കാക്കയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയാൽ ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ…

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിത്യേന വരുന്ന ഒരു അതിഥിയാണ് കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത്.കാക്കയും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഐതിഹ്യങ്ങളും ഒരുപാട് കഥകളും ഒരുപാട് വിശ്വാസങ്ങളുമൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു.കാക്ക നമ്മുടെ പിതൃക്കന്മാരുടെ ദൂതരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിതൃക്കന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശൈലി ഗ്രഹവും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടകശനി ഏഴര ശനി അല്ലെങ്കിൽ ശനി.

   

ദോശ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആഹാരം കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ശനിദോഷ നിവാരണം ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം. സത്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാക്കയ്ക്ക് നമുക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് സർവ്വവിധത്തിലുള്ള പുണ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ അമ്മമാരും മുത്തശ്ശിമാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്താ.

ആഹാരം പാചകം ചെയ്താൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചോറ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആഹാരം മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാം വിളമ്പുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു എങ്കിലും എടുത്ത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുക്കള ഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തോ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതിലിന് പുറത്തോ കല്ലിന്റെ പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കാക്കയ്ക്ക് വന്ന് അത് കഴിക്കാൻ ആയിട്ട്.അതൊരു പ്രസാദം.

എന്നോണം ആണ് നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പലപ്പോഴും കുടിക്കാൻ വെള്ളം പോലും നമ്മൾ വയ്ക്കാറുണ്ട് പത്രത്തോളം നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളുമായിട്ട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആഹാരം കൊടുക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ദുരിതങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.