ക്ലോസറ്റ് പള പള മിന്നിതിളങ്ങാൻ…

ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ബാത്റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം പ്രയാസം നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമായി കണക്കാക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ മാത്രം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഒട്ടുംതന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഒരു കിടിലൻ മാർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ മാർഗം സ്വീകരിക്കാൻ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലോസെറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

   

ഇതിനായിട്ട് പ്രധാനമായ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കിടക്കാൻ പാകത്തിന് ടിഷ്യു പേപ്പർ അതിലേക്ക് അൽപം സോഡാപ്പൊടി ചേർത്തു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും സോപ്പും പൊടി ചേർത്ത് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ചുറ്റുപാടും വിഭാഗത്തിൽ അല്പം ക്ലോറസ് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലോസറ്റിൽ എത്ര പല്ലിന്റെ മായിട്ടുള്ള കറയും അതുപോലെ മഞ്ഞനിറവും.

എല്ലാം പരിഹരിച്ച് നല്ല തൂവെള്ളപോലെ ഇരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഏകദേശം രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലഷ് അമർത്താവുന്നതാണ്. ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലോസെറ്റ് നല്ലപോലെ ലഭിക്കുന്നതിന് ഇത്തരം മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം ഇത്തരം മാർഗം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നിലനിർത്തുന്നതിനും.

ക്ലോസെറ്റ് കൂടി നിലനിർത്തുന്നതിന് ക്ലോസറ്റിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതകളും അന്യനിറവും കുറയും എല്ലാം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ക്ലോറോസ് ഉപയോഗിച്ച് മാസത്തിലൊരിക്കൽ കഴുകി കൊടുക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.