ചപ്പാത്തി സോഫ്റ്റ് ആയി വെജിറ്റബിൾ കുറുമയുടെ കൂടെ കഴിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണൂ.

ചപ്പാത്തിയും വെജിറ്റബിൾ കുറുമയും നമ്മൾ കഴിക്കാത്ത ആളുകൾ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാൽ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ കുറുമയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തിയും ലഭിക്കുവാൻ ആയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത്.

   

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി വളരെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വളരെ വിശദമായി തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ കുറുമയുടെ റെസിപ്പി കൂടി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ചപ്പാത്തി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം.

എന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കുറുമ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും വിശദമായി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടകളിൽനിന്ന് വാങ്ങുന്ന ചപ്പാത്തി നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് മാർഗ്ഗവും ഉള്ളതായി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാക്കാറുണ്ട്.

എന്നാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചപ്പാത്തി ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ആകുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതി പലരും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ചപ്പാത്തി വളരെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും.