പാത്രങ്ങളും ടൈലുകളും പുത്തൻ പുതിയത് പോലെ തിളക്കമുള്ളതാകാൻ…..

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടൈലുകളും അതുപോലെതന്നെ പാത്രങ്ങളും ബാത്റൂം ടൈൽസ് മിക്സ് എല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കിടിലൻ മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ അതായത് ഇലകളിൽ ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മംഗലം നിറം മങ്ങുന്ന അവസ്ഥ ഒന്നുമില്ലാതെ.

   

ടൈലുകളെ പുത്തൻ പുതിയത് പോലെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സഹായിക്കുന്നതാണ്. ടൈലുകളും മറ്റും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നോട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഒത്തിരി ഉത്പന്നങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് സ്വീകരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ടൈലുകളുടെ നിറംമങ്ങുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ടൈലുകളിൽ ഉത്തേരി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും.

വേഗത്തിൽ ചീത്തയാകുന്നതിനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് വളരെയധികം നല്ലത്. ഇത്തരത്തിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ടൈലുകളെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് എടുക്കുന്ന കിടിലൻ മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇരുമ്പൻപുളി ഇരുമ്പൻപുളി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പാത്രങ്ങളെയും അതുപോലെ ടൈലുകളെയും മിക്സ് എല്ലാം തിളക്കമുള്ളതാക്കുന്നതിനും.

പുത്തൻ പുതിയത് പോലെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇരുമ്പൻപുളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളും നമ്മുടെ ടൈലുകളെ പുത്തൻപുരയിൽ ഇതുപോലെ ആക്കുന്നതിനും അതുപോലെ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിനും നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ദിനം സാധിക്കും പാത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ തിളക്കം നൽകുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്. വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.