ബാത്റൂമിൽ ടൈലുകളും ക്ലോസറ്റും പുത്തൻ പുതിയത് പോലെ നിലനിർത്താൻ….

ഇന്ന് എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരുടെയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെ ബാത്റൂം നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലോസറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ക്ലോസറ്റും അതുപോലെതന്നെ പാത്രം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് സാധിക്കും ഒരു കിടിലൻ മാർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ.

   

നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ക്ലോസറ്റും ടൈലുകളും ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം. പിന്നെ വിപണിയിൽ ഒത്തിരി ഉത്പന്നങ്ങൾ ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡയലോഗുകളുടെ നിറങ്ങൾ മങ്ങുന്നതിനും അതുപോലെ ടൈലുകൾ കറുത്തു പോകുന്നതിനുംഎപ്പോൾ കറപിടിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും ഇത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സഹായകരമായ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന.

ഒരു കിടിലൻ മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതായ നിറംമങ്ങുന്ന അവസ്ഥയോ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല എപ്പോഴും പുത്തൻ പുതിയത് പോലെ ബാത്റൂം നിലനിർത്തുന്നതിന് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ബാത്റൂം ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് ഇത്തരം മാർഗ്ഗങ്ങൾ വളരെയധികം സഹായകരമായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുക.

എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം.ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് അല്പം ഉപ്പുപൊടി അതുപോലെതന്നെ സോഡാപ്പൊടി അതുപോലെ വീട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും അലക്കുന്ന ഡിറ്റർജിന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കഴിയാറായ സൂപ്പിന്റെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മൂന്നും കൂടി വെള്ളത്തിൽ നല്ലത് ഒരു ബോർഡ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക ഇതിനെ ഒരു തുണിയിലേക്ക് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്കിനി ഫ്ലഷ് ടാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ്.തുടർന്ന്അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക..