കറിവേപ്പില തഴച്ചു വളരാൻ ഇതാ കിടിലൻ വഴി…

നമ്മുടെ കറികളിൽ ഇപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്തമായ സാധനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് കറികളിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നവയാണ് എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പോലും പുറത്തുനിന്ന് കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നെറ്റ് വളർത്തി പരിപാലിക്കാൻ സാധിക്കും.

   

വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കറിവേപ്പില നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നട്ടു പരിപാലിക്കുന്നതിനും നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരുന്നതിനും സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു കിടിലൻ മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ മാർഗം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കറിവേപ്പില നല്ല രീതിയിൽ തഴച്ചു വളരുന്നതിന് സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന എനിക്ക്.

കിടിലൻ മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെ അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് ആവശ്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ നല്ലതായിരിക്കും. അതുപോലെ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടുവയ്ക്കുന്നതിന് അല്പം പിണക്കം കൂടി ചേർത്തു കൊടുക്കുക ഇത് ഒരു ദിവസം ഇട്ടുവച്ചതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിന്റെ തെളിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയലോഗ് ചെയ്ത്.

നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് കറിവേപ്പില വളരെ വേഗത്തിൽ വളരുന്നതിന് സഹായിക്കും.ഇത്തരത്തിലുള്ളമാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്.ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും നമുക്ക് നല്ല കറിവേപ്പില നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതിനും ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായകരമായിരിക്കും. തുടർന്നതിന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.