വസ്ത്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സ്റ്റിക്ക് ആകുന്നതിനും പുത്തൻ പുതിയത് പോലെ ഇരിക്കാൻ. ..

എല്ലാവരും വസ്ത്രങ്ങൾ വളരെയധികം സ്റ്റിഫായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇതിനുവേണ്ടി വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങളുടെ നിറംമങ്ങുന്നതിനും വസ്ത്രങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റിഫ് ആയിരിക്കുന്നതിനും.

   

നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങളിൽ അതേ വസ്ത്രങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വസ്ത്രങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റിഫ് ആയി നിലനിർത്തുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. പത്രങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വസ്ത്രങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റിഫായിരിക്കുന്നതിനും.

പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ പോലെ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന തന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കിടിലൻ മാർഗ്ഗം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കാം ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിലനിർത്തുന്നതിനും നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനായി ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വസ്ത്രങ്ങൾ സ്റ്റിഫായി നിലനിർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക.

ഇതിനായി നമുക്ക് എത്ര വസ്ത്രങ്ങളാണ് മുക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് അതിനനുസരിച്ച് അല്പം മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മൈദ ചേർത്ത് ഒട്ടും കട്ടയാക്കാതെ ചെറിയ രീതിയിൽ ചൂടാവുന്നത് വരെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ ആകേണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ മുക്കി വയ്ക്കുക അല്പസമയം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി വസ്ത്രങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ സ്റ്റിഫ് ആയി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.തുടർന്ന്അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.