നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മുടിയിഴകൾ ലഭിക്കാൻ ഇതാ കിടിലൻ വഴി…

ഇന്നലെ ആരോഗ്യമുള്ള മുടി ഇഴകൾ ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ആളുകളും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മുടിയിഴകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് പലരും പലതരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളെയാണ് മുടിയുടെ ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന്.

   

ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്യുന്നതിനും മുടിയുടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനും കാരണമാകും അതുകൊണ്ടുതന്നെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും സ്വീകരിക്കാവുന്ന വീട്ടിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചില പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളെയാണ് മുടിയുടെ ആയാലും ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനായാലും.

സൗന്ദര്യം സംരക്ഷണത്തിനായാലും കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ പെട്ടവർ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഉത്പന്നങ്ങളാണ് മുടിയുടെയും സൗന്ദര്യത്തിന് ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിന് കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ അമിതമായ രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും മുടി വളരെ വേഗത്തിൽ ഭരിക്കുന്നതിനും മുടിയുടെ അറിയിക്കുന്ന നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും കാരണമായി തീരുന്നതായിരിക്കും.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുടി നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടിവളർച്ച ഇരട്ടിയായി കാത്തു പരിപാലിക്കുന്നതിനും മുടിയെ ആരോഗ്യം പരിപാലിക്കുന്നതിനും സ്വീകരിക്കാവുന്ന ചില മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം. വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കിടിലൻ മാർഗ്ഗമാണ് അല്പം കഞ്ഞിവെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ അല്പം ഉലുവയും ചേർത്ത് മിശ്രിതം കുതിർത്ത് അരച്ചതിനു ശേഷം തലമുടിയിൽ പുരട്ടുക എന്നത് ആരോഗ്യമുള്ള രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ വളരെയധികം സഹായകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് മുടിക്ക് ആവശ്യമായ പോഷണങ്ങൾ നൽകി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.