ഗ്യാസ് സ്റ്റവും അടുക്കളയും വൃത്തിയോടെയും നല്ല മണത്തോടെയും നിലനിൽക്കാൻ കിടിലൻ വഴി..

വീട് വൃത്തിയായി മനോഹരമായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് എല്ലാം മാർഗം ഒരു പ്രയാസവും നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വീട് എപ്പോഴും മനോഹരമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും നല്ല മണത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നതിനും അടുക്കളയും നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്നതിനും ഒരു ശ്രദ്ധ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ അടുക്കളയിൽ പാചകം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കാവുന്ന.

   

ഒരു എളുപ്പത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം, ഇതിനായി അല്പം ഷാമ്പു ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് രണ്ടുപേരുടെയും രൂപയുടെ പാക്കറ്റ് ഷാംപൂവ് ആയാലും വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷാംപൂ ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തതിനു ശേഷം അല്പം വെള്ളത്തിൽ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ തുടയ്ക്കുന്നത് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള അഴുക്കുകളും മാലിന്യങ്ങളും ഭക്ഷണങ്ങളും നീക്കം ചെയ്ത.

പുത്തൻ പുതിയത് പോലെ തിളങ്ങുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായകരമായിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിലും പാർട്ടിയും മറ്റും വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പാർട്ടിയും കൊതുകിനെയും ഉറുമ്പിനെയും എല്ലാം ഓടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെ പ്രധാനമായും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും തുണികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കംഫർട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും മതി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്.

പാർട്ടി ശല്യവും അതുപോലെതന്നെ കൊതുക് കുറുമ്പ് ശല്യം എല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നതിനെ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.ഇതിനായി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അല്പം വെള്ളത്തിൽ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമാർഗ്ഗം എന്ന് പറയേണ്ടത് സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാട് ചെറിയ രീതിയിൽകട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഇതിലേക്ക് കംഫർട്ട്അല്പം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ജനലുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽഫിന്റെ ഉള്ളില് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊതുക് പാർട്ടി എന്നിവ എളുപ്പത്തിൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും നല്ല മണം ലഭിക്കുന്നതിനും സാധിക്കും. തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.